Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, JÄRSTA 1:21 MARBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Söder fasad.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARBY GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

JÄRSTA 1:21

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MARBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 257, 1900: 560, 1995: 435

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Nya kyrkan ligger för sig i ett odlingslandskap ovanför Storsjön med gårdar spridda utmed vägen (se MARBY NYA KYRKA). Längre ned i sluttningen mot Storsjön ligger gamla kyrkan på Prästbordets ägor. Kyrkomiljöerna ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ett trästycke som sannolikt härrör från taket i en medeltida träkyrka har bevarats på gamla kyrkans vind. Myntfynd och brandspår under gamla kyrkans golv tyder på att en byggnad på platsen, möjligen en äldre kyrka, br...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden kan ha uppförts under 1524-26, troligen på platsen för en tidigare träkyrka. Dendrokronologiska dateringar visar på detta. En C14-datering visar på att taket byggts om under 1600-talet eller tidigt 1700-tal. Spår under golvet samt fynd på kyrkvinden vittnar om att en träbyggnad kan ha stått på platsen som brunnit ned efter 1316.

På ett äldre fotografi omgärdas kyrkan av en gärdesgård och på ett senare fotografi av en hög häck. 1691 nämns att kyrkan omges av en bogårdsmur vilket också syns på en teckning från 1868. 1691 nämns en ny klockstapel. Kyrkan togs ur bruk 1864 i samband med att Marby nya kyrka stod klar o...

Läs mer i eget fönster