Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KORSET 2 S:T GÖRANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff993214

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T GÖRANS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KORSET 2

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:t Görans kyrkas äldsta del är tornet, en del av det S:t Görans kapell som uppfördes här 1907-10. Arkitekt till detta äldre kapell var Gustaf Améen (1864-1949). Hela kapellet, förutom torndelen, revs 1955 och 1958 invigdes den nya S:t Görans kyrka, uppförd enligt arkitekten Adrian Langendals (1904-1970) ritningar. Langendal hade på slutet av 1930-talet ritat Södermalmskyrkan på Götgatan i Stockholm, en frikyrkolokal uppförd för Södermalms Fria Församling. Adrian Langendal ritade också ett flertal bostadshus i Stockholms förorter under 1940-talet och tidigt 50-tal....

Läs mer i eget fönster

S:t Görans kyrkas föregångare, S:t Görans kapell, invigdes 1910 och hörde då till Kungsholms församling. Dessförinnan hade Kungsholmskretsen av Sällskapet för Främjande av Kyrklig Själavård hyrt in sig för sina gudstjänster i ett vanligt hus i Stadshagen. Härifrån var det långt till församlingens då enda kyrka, Ulrika Eleonora på Hantverkargatan, varför behovet av ännu en kyrkobyggnad växte fram bland den överlag mycket fattiga befolkning som kom att bebo denna del av Kungsholmen.

S:t Görans kapell uppfördes efter Gustaf Améens ritningar med huvudentrén i öster och altaret i väster och hade en även i övrigt för tiden mycket ovanl...

Läs mer i eget fönster
År 1907 - 1910 Nybyggnad
S:t Görans kapell uppförs enligt Gustaf Améens ritningar.
År 1925 - 1925 Ändring
Kungsholms församling delas i två, varvid S:t Görans församling tillkommer.
År 1955 - 1955 Rivning
S:t Görans gamla kapell rivs (förutom torndelen).
År 1956 - 1958 Nybyggnad
S:t Görans nya kyrka uppförs, arkitekt Adrian Langendal

Adrian Langendal (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Nybyggnad
Kolumbariet uppförs,arkitekt Adrian Langendal

Adrian Langendal (Arkitekt)