Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, ÖSTMARK 1:849 ÖSTMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

475.0014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTMARKS KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTMARK 1:849

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTMARK

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2437, år 1900: 4409, år 1995: 1270

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts som kapellförsamling 1765 ur Fryksände. Den blev annexförsamling 20 år senare. År 1851 utbröts Lekvattnet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger ovanför högsta kustlinjen i norra Värmland . Kyrkplatsen ligger i Röjdåns dalgång, på gränsen mot skogsmarken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den första kyrkan i Östmark uppfördes 1765 och tillhör ett av de mer välbevarade exemplen på 1700-talets regionala byggnadstradition. Kyrkan är byggd av liggtimmer och har korsformad centralpl...

Läs mer i eget fönster
År 2007 - 2008 Ändring - Inhägnad, mur
Östmarks kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur.
År 2012 - 2013 Ändring
Restaurering av 6 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)