Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, VILDGÅSEN 1 FRANCISCUSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRANCISCUSKAPELLET (akt.), FRANCISKUSKAPELLET (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

VILDGÅSEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan ligger på en höjd med kyrkbacken på den uppterrasserade översidan invid toppen där den öppna klockstapeln står. Entré och vapenhus i vinkeln mellan kyrkan och församlingsbyggnaden. Invid vapenhuset en rymlig trappa till souterrängvåningen och övervåningen i församlingshuset. Läktaren i kyrkorummet delvis underbyggd med andaktsrum och stolförråd. Murarna av brunt fasadtegel. De flacka takfallen plåtklädda.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

År 1991 - 1991 Flyttning
En stolpbod flyttades från Stenbro prästgård till Fransicuskapellets omgivning.