Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, SÖRÅKRE 5:1 ROGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4057-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SÖRÅKRE 5:1

Historik

Text saknas för närvarande

Sedan den medeltida kyrkan blivit alldeles för liten för den växande befolkningen i Rogsta socken diskuterades under lång tid hur kyrkofrågan i församlingen skulle lösas. Efter flera årtionden av diskussioner beslöts slutligen att en ny kyrka skulle uppföras på den s.k. stapelbacken, en stenig markant höjd cirka hundra meter nordost om den dåvarande kyrkplatsen i Rogsta. På platsen där församlingens klockstapel tidigare stod, reser sig sedan 1858 en kyrkobyggnad vars storlek framhävs än mer av det påtagliga höjdläget.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Den första stenkyrkan i Rogsta uppförs, exakt årtal är ej känt, men kyrkan lär ha tillhört de tidigaste i Nordanstigs och Sundhede Kontrakt. Enligt 1700-talsprosten Olof Broman skulle kyrkan ursprungligen ha byggts av en man vid namn Rogge, vilken till sin hjälp hade fadern Lönne i Lönnånger och farbrodern Arn i Arnön. Den första stenkyrkan uppfördes av natursten i skalmursteknik på kallmursgrund. Eventuellt uppförs kyrkan med ett litet rakslutet kor. Kyrkan varcirka 14 alnar lång, 9½ alnar bred och 10 alnar hög.
År 1773 - 1773 Nyanläggning - Begravningsplats
På grund av rödsoten (dysenterin) som härjade i socknen detta år behövdes många gravplatser samtidigt som kyrkogården av fullbelagd. En tillfällig begravningsplats med storleken 12 gånger 15 meter anläggs därför där den nuvarande kyrkogården ligger. (Denna kyrkogård används även vid senare farsoter)
År 1852 - 1858 Nybyggnad
Efter ett stort antal förslag och åratals av diskussioner fastställs att en ny kyrka ska uppföras på det sk Stapelberget strax öster om den tidigare kyrkan. Kyrkan uppförs under ledning av byggmästaren Jacob Norin från Norrala i modifierad Carl Johan stil.
År 1880 - 1883 Nyanläggning - Begravningsplats
Den nya kyrkogården anläggs norr om kyrkotomten. Efter detta används inte längre den gamla kyrkogården för gravsättningar.
År 1964 - 1966 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas med en ny del norr om kyrkan. Ett nytt bårhus uppförs.