Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hedemora kn, HUSBY PRÄSTGÅRD 2:1 HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1264-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY KYRKA (akt.)
Dalarna
Hedemora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Medeltida socken. Stjärnsund utbruten 1909 som (oegentlig) kapellförsamling, men åter införlivad 1940.

Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett något indraget, rundat korparti i öster samt torn i väster. I den befintliga kyrkan återstår ännu betydande partier av en medeltidskyrka, vars ålder och byggnadshistoria inte är närmare känd. Den förefaller emellertid vid medeltidens utgång ha haft den nuvarande kyrkans bredd och varit välvd i två skepp. En medeltida sakristia utvidgades norrut 1748. Den nuvarande planformen är emellertid resultatet av en om- och tillbyggnad 1779-82, under ledning av byggmästare Daniel ...

Läs mer i eget fönster

Husby kyrkplats hör troligen till de äldsta i Dalarna, en hypotes som styrks av att den enda bevarade romanska dopfunten i landskapet finns i kyrkan. Om grunden till nuvarande kyrka är lika gammal har hittills varit svårare att fastställa. Kyrkoherdelängden som inleds 1192 är dock inte sanningsenlig (Bonnier).
Platsen läge var länge strategiskt intill Dalälven där viktiga vägar möttes, i anslutning till en flottbro. Socknens utveckling främjades också av en bördig bygd och av den intensiva bergs- och järnhanteringen som försiggick i området. Bygdens betydelse och ställning speglas även i förekomsten av kloster, kungsgård och insam...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Dopfunt fr. romanska period bevarad, varför den äldsta delen av kyrkan troligtvis byggdes på 1100-talet.
År 1470 - 1529 Ändring
Kyrkan ombyggs till tvåskeppig byggnad; enna skeppet var troligen innan dess en ”kur”
År 1639 - 1639 Nybyggnad
Ny klockstapel ersätter en äldre. Uppförs av Jöns Larsson