Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaggeryd kn, ÅKER 1:29 ÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Årkerkkg.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKERS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vaggeryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅKER 1:29

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den stora nyklassicistiska kyrkan liggen på en vidsträckt och lummig kyrkogård långt från nuvarande bebyggelsecentrum. Murade dubbla grindstolpar inramar kyrkogårdsentrén. Öster om kyrkan en välbevarad rad kyrkstallar i trä. Kyrkan byggdes 1843-45 av byggmästare Peter Pettersson i Tåå, snarlik Voxtorps kyrka. Avvikelser, särskilt beträffande planformen, gjordes från såväl länsbyggmästare Berntssons ritning 1838 som från ÖIÄ:s bearbetningar av denna 1840 och 1842 av Theodor Edberg. Oförändrad till det yttre, nya inslag i interiören främst från 1930- och 1970-talen.

PLAN OCH MATERIAL - Rektang...

Läs mer i eget fönster

Åkers kyrkogård har medeltida ursprung. Föga är dock känt om
kyrkogårdens utseende i äldre tider. Vid inventeringen 1829 nämns
elva gravvårdar från 1600- och 1700-talen, varav idag bara en finns
bevarad. Vid denna tid torde kyrkogården som på så många andra
håll ha utgjorts av en vildvuxen ängsmark där klockaren fick ha sina
djur på bete. Troligen i samband med nuvarande kyrkas uppförande
1844-45 tillkom nuvarande kyrkogårdsmur med påkostat putsat
entréparti och smidesgrindar. 1882 utvidgades kyrkogården med
en smal remsa längs södra sidan. Troligen i samband med detta
planterades nuvarande trädkrans. Vid denna tid fi ck ky...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1844 - 1998 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Ärland Noréen (Arkitekt)