Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, TJUREDA 13:1 TJUREDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tjuredakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJUREDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJUREDA 13:1

Historik

Text saknas för närvarande

År 1953 - 1984 Ändring
• 1953 Nytt gravkapell invigt i Tjureda • 1957 Nyplantering på kyrkogården • 1979 Ny åskledaranläggning • 1984 Invigning av nya kyrkogården i Tjureda. Utbyggd med drygt 300 nya gravplatser. Kostnaden för markinköp och anläggningsarbeten uppgick till drygt 400.000 kr. Arealen omfattar 1060 kvm. Ärendet har diskuterats i närmare 15 års tid. Utvidgningen har skett åt öster. Den gamla kyrkogården som aldrig tidigare utvidgats omfattar 577 gravar. I och med att Åby samhälle vuxit mycket har behovet av nya gravplatser blivit akut. Marken på nya området fylls upp med jord till nivå med den befintliga kyrkogården. Muren på östra sidan flyttas ut och redskapsbodarna försvinner. Det gamla bårhuset i muren öster om kyrkan blir kvar. Utvidgningen sker med en 27 meter bred remsa.
År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger inget nyanläggningsår.