Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SLAKA 2:5 SLAKA KYRKA (SOFIA ALBERTINA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910827/006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLAKA KYRKOGÅRD (akt.), SLAKA KYRKA (SOFIA ALBERTINA KYRKA) (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SLAKA 2:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SLAKA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1071, 1900: 1124, 1995: 7774

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i det fornlämningsrika övergångslandskapet knappt 5 km söder om Linköping i en välbevarad, agrart präglad gods- och kyrkomiljö, som är klassad som riksintresse. På kyrkogården finns ett bårhus. Runt kyrkan finns ett församlingshem (f d ålderdomshem), f d prästgård, två f d skolor samt en skola i funktion. Slaka är i dag ett modernt förortsområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhu...

Läs mer i eget fönster

Platsen var mycket
central under forntiden vilket markeras av ovanligt stora mängder fornlämningar.
Söder om kyrkan ligger bland annat den stora domarring, där Hanekinds häradsting
ska ha ägt rum under forntiden (RAÄ 69). Tinget flyttades senare till kyrkbacken och
tingsgården utanför denna, där det var beläget i modern tid. Den tillhörande
avrättningsplatsen låg vid Galgbacken (RAÄ 197). SÖ om kyrka ligger Linköpings stads
moderna begravningsplats vid Lilla Aska.

På Slakaåsen har det funnits bebyggelse så länge som det över huvudtaget varit möjligt.
Söder om kyrkan vid det nya bostadsområde som på kartan är markerat RAÄ 2...

Läs mer i eget fönster