Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VIKINGSTADS KYRKA 1:1 VIKINGSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKINGSTAD KYRKOGÅRD (akt.), VIKINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKINGSTADS KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VIKINGSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1007, 1900: 1238, 1995: 2056

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Rakered införlivat 1786.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en mindre höjd i det fornlämningsrika övergångslandskapet ett par km söder om Vikingstads samhälle utefter gamla riksvägen mellan Linköping och Mjölby. På kyrkogården finns en bisättningsbyggnad med en bod på övervåningen. Vid kyrkan ligger en f.d. skola samt en f.d. vaktmästarbostad jämte ett församlingshem från 1960-talet. Där ligger också gården Bo och Bostomten. Vid Rekared finns en ruinkulle och ödekyrkogård efter Rekareds kyrka - församl...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. En
geometrisk karta 1696 över bl a Vikingstad prästgård visar även ”Wickensta” kyrka
med kyrkogård. Inga öppningar är markerade i kyrkogårdens omgärdning. Norr om
kyrkogården ligger en ”klåckarestuga”.

Ett flygfoto från 1935 visar kyrkogården med häckomgärdade grusgravar. De
häckomgärdade grusgravarna finns även på ett flygfoto från ...

Läs mer i eget fönster