Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, HÖLJAN 1 CHARLOTTENBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

charlottenborgskyrkan_motala.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CHARLOTTENBORGS KYRKA (akt.), CHARLOTTENBORGS KYRKA (MARIAKYRKAN) (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HÖLJAN 1

Historik

Charlottenborgs kyrka byggdes 1988 efter ritningar av arkitekterna Gösta Erikson och Bengt Linder.
Charlottenborgskyrkan är en stor anläggning med församlingslokaler och kyrka, framträdande placerad i parkmiljö nära Charlottenborgs herrgård vid Motala ström. Kyrkan är rundad med snedskuret, plant tak och reser sig över omgivande byggnader, som har pulpettak. Samtliga byggnader är vitputsade. Intill huvudentrén står en klockstapel i stål. Det höga kyrkorummet har vitputsade väggar och trätak buret av bjälkar. Rummet får sitt ljus genom smala sidofönster i koret och genom ett stort fönster högt placerat i västväggen. Koret framhävs av...

Läs mer i eget fönster

Vinnerstad är en medeltida socken och omnämns 1381 som Windestadha. Den är belägen
strax öster om Motala och tillhör det område som betecknas som Vadstenaslätten.
Huvudnäringen har varit åkerbruk, men under 1800-talets industrialisering etablerades bl a
textiltillverkning. Det finns ett flertal större gårdar i socknen, däribland Kvissberg och
Charlottenborgs säteri, som ursprungligen hette Vräknebro. På Charlottenborgs mark
uppfördes 1887 textilindustrin Engel-Fabrikerna med tillhörande arbetarbostäder.
Charlottenborgs huvudbyggnad, eller Charlottenborgs slott som den i dagligt tal kallas, ägs
idag av Motala kommun och inrymm...

Läs mer i eget fönster
År 1986 - 1987 Nyanläggning
Nybyggnad – Kyrkan i sin helhet, arkitekter Gösta Eriksson och Bengt Linder, EU arkitektkontor AB, Stockholm. Generalentreprenör Egirs Bygg AB, Motala. (ÖLM) Under byggtiden framkom att marken kyrkan byggdes på var för sank och att extra pålning var nödvändig. (MT 1988-10-19)