Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STADSGÅRDEN 1 SÖDRA STADSHUSET (STOCKHOLMS STADSMUSEUM) Ny sökning Tillbaka till sökning

085W0788

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA STADSHUSET (STOCKHOLMS STADSMUSEUM) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Utbildning och vetenskap - Museum

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Utbildning och vetenskap - Museum

STADSGÅRDEN 1

Historik

Södra stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del. Projektet avsåg ursprungligen ett generalfaktori, ett privat företag med statliga privilegier, som skulle organisera och främja utrikeshandeln. Anläggningen ritades av stadsarkitekten Nicodemus Tessin d ä. Byggnadsarbetena som drevs av staden påbörjades för huvudbyggnaden 1664. Utbyggnaden fortsatte med södra flygeln 1667 och norra flygeln 1676. Generalfaktorikontoret nyttjar inte längre än till 1669. Byggnaden togs helt i anspråk för stadens behov och kom att benämnas Södra stadshuset. Det stod färdigt 1680, men redan samma år förstördes taket och de övre våningarna i en bran...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Stockholms Södra kämnersrätt höll sina förhandlingar i Södra stadshuset, nuvarande Stockholms stadsmuseum vid Götgatan på Söder. Lokalerna övertogs 1919 av Stockholms läns västra domsaga, som under en tid delade dem med Södertörns domsaga och från och med 1964 används hela byggnaden av stadsmuseet.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-01,