Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NEMESIS 1 BONDESKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff996635

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BONDESKA PALATSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Offentlig förvaltning - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Rättsväsende - Domstol - Högsta domstolen

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Domstol - Högsta domstolen

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

NEMESIS 1

Historik

Byggnaden uppfördes omkring 1660 efter ritningar av N Tessin d ä och Jan de la Vallée. Palatset eldhärjades 1692. sitt nuvarande utseende fick huset 1730-31, då det byggdes om till rådhus efter en eldsvåda 1754, då takvåningen byggdes om. Flyglarna mot Riddarhustorget tillkom 1754-58, sedan de gamla brunnit ner. Arkitekt var J E Carberg. Bondeska palatset fungerade som Stockholms rådhus till 1916. Det inköptes av staten och byggdes om 1949 för Högsta Domstolen efter ritningar av I Tengbom.KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. ...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Enligt Claes G Ellehag "Bondeska palatset, En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789-1989" (utgiven av Stockholms stad 1989) uppfördes Bondeska palatset på Riddarholmen i Stockholm under senare delen av 1600-talet som privatbostad åt riksskattmästare Gustav Bonde och hans familj. Palatset utformades efter ritningar av två av tidens mest framstående arkitekter, Nicodemus Tessin den äldre och Jean de la Vallé. Tessin står bakom byggnadens arkitektoniska gestaltning och de la Vallé bakom planlösningen, vissa fasaddetaljer, i stort sett alla ritni...

Läs mer i eget fönster