Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, BALDER 2 MARIELUNDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad väst2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIELUNDSKYRKAN (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

BALDER 2

Historik

Marielundskyrkan är uppförd år 1969 efter ritningar av arkitekt Tore Virke.

Marielunds kyrka, distriktskyrka inom församlingen, ligger i Östersunds södra utkanter i naturpark med tallar i ett bostadsområde från 1960-talet. Kyrkan är en treskeppig basilika, byggd i trä med rödmålad panel och brant tak i två fall, täckt av betongtegel. Kyrkan är i söder sammanbyggd med en lägre byggnad med församlingslokaler, bl.a. för daghem. Intill denna står en fristående klockstapel, även den klädd med träpanel.

Kyrkorummet är treskeppigt med valv och väggar klädda med blålaserad furupanel. Korpartiet kan avskiljas från långhuset med en vikv...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är placerad i en central stadsdel, Marielund, i Östersund. Stadsdelen har fått sitt namn efter rådmannen Roberts Fresks hustru Maria vilka ägde Marielunds gård under 1800-talets senare del. De första avstyckningsplanerna för Marielund upprättades 1928 och bebyggdes med egnahem under 1920- och 1930-talen. Insprängt mellan de äldre husen ligger villor samt mindre hyreshus. I mitten av 1960-talet byggdes Östersund största bostadsområde, öster om Odensalagatan. I södra och östra delarna av Marielund finns stora områden med seriebyggda enfamiljshus från 1950-1970-talen.

Kyrkobyggnaden är en treskeppig basilika vilken uppfördes...

Läs mer i eget fönster