Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, ZELAND 2 BORGHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGHOLMS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ZELAND 2

Historik

Bredsättra kyrka, på Ölands östkust, består av ett rektangulärt kyrkorum med korparti i öster, sakristia vid nordväggen och torn i väster. Av den medeltida klövsadelskyrkan kvarstår västtornet, ett välbevarat försvarstorn med vaktcell vid tredje våningen. 1846-48 byggdes, fritt efter de upprättade ritningarna, den nuvarande kyrkans långhus och sakristia. Grundmurarna till den raserade, äldre kyrkan ligger kvar under golvet. 1861 försågs tornet med en lanternin. Det sadeltäckta långhuset genombryts av rundbågiga fönsteröppningar; ingångar i tornet och mitt på sydsidan leder in i det tunnvälvda kyrkorummet. Interiör och inredning utg...

Läs mer i eget fönster

Den plats som idag är Borgholm var under lång tid hamn åt borgen uppe på landborgen, idag Borgholms slottsruin. År 1777 erhöll platsen kungligt privilegium att tillhöra Köpings pastorat. Stadsrättigheter fick man 1816. Borgholm var vid den tiden i det närmaste en by med 33 innevånare. Eget pastorat blev Borgolm 1879, då kyrkan stod klar. Under slutet av 1800-talet växte befolkningen i Borgholm liksom på hela Öland. Hamnen var en viktig näring för staden inte bara genom transporterna av olika varor till och från Öland. Hit kom också sommartid turister för att leva badortsliv. Redan under slutet av 1800-talet blev turismen en viktig n...

Läs mer i eget fönster
År 1871 - 1879 Nybyggnad
Kyrkan med mittorn, skolsal i väster och kyrksal i öster, byggdes efter ritningar av arkitekt E Jacobsson. Byggmästare var A Chronwall. Altare och predikstol beställdes 1876 efter Jacobssons ritningar. Kyrkan bekostades av medel från det bolag som i staden hade hand om brännvinsutskänkningen.

A Chronwall (Byggmästare)