Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, VENA KYRKA 1:2 VENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2327-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VENA KYRKOGÅRD (akt.), VENA KYRKA (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

VENA KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Sedan mitten av 1700-talet hade sockenmännen i Vena planerat för en ny kyrka, innan den slutligen uppfördes 1797-99 av stiftsbyggmästaren Casper Seurling, som ersättning för en medeltida kyrka med långhus av trä och kor av sten, vilken revs 1798. Ritningarna, som utarbetades vid ÖIÄ, är sannolikt utförda av Jacob Wulff. Kyrkan invigd 1803 av biskop Jacob Axelsson Lindblom.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvcirkelformat kor i öster och torn i väster. Sakristia med direktuppgång till predikstolen mitt på nordfasaden. Ingång genom tornet och mittportal på sydsidan. Uppförd av st...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan
Vena kyrka stod klar 1798. Den ersatte då en medeltida kyrka av sten och trä. Den nya stenkyrkan ritades av arkitekten vid Överintendentsämbetet J. Wulff och arbetet leddes av stiftsmurmästare C. Seurling. Kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil med historiserande drag framförallt i tornets spira och i den öppna, runda lanterninen. Koret är rundat och fasaderna putsade och avfärgade i vitt. Interiört är stilen främst en blandning av nyklassicistiska och gustavianska drag. De sistnämnda finns framförallt i läktarbröstningen och altarringen. Väggarna är avfärgade i vitt. Så var även taket fram till den stora renoveringen 1954-5...

Läs mer i eget fönster