Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, HÄLLEBERGA KYRKA 1:1 HÄLLEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hälleberga kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLEBERGA KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄLLEBERGA KYRKA 1:1

Historik

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1978 på platsen för en äldre brunnen kyrka.

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1819-1820 som ersättning för en medeltida träkyrka. Beslut om nybyggnad hade tagits 1797. För byggnadsarbetena svarade en murmästare Höglander, Älghult och byggmästare Carl Palmgren, Lenhovda. Kyrkan uppfördes efter lokalt upprättade ritningar, som delvis blev omarbetade på ÖIÄ av Per Wilhelm Palmroth 1818. Invigningen förrättades 1821 av biskop Ludvig Mörner. Byggnaden förstördes helt genom brand 1976 och ersattes 1979 med en ny träbyggnad på samma plats.

PLAN OCH MATERIAL - Korskyrka, grekisk korsform, med ...

Läs mer i eget fönster

Om Hälleberga kyrkogårds äldsta tid är lite känt. I utdrag av sockenstämmoprotokoll som
publicerats finns en notis som rör kyrkogården i samband med bygget av den nya kyrkan. Den
gamla klockstapeln och kyrkogårdens stiglucka ska säljas på auktion. Man hade alltså planer
på att modernisera även kyrkogården i samband med uppförandet av den nya
kyrkobyggnaden. Den äldsta kyrkan ska ha legat sydost om ingången till dagens kyrka. Man
kan därför anta att delar av kvarter A och B utgör de äldsta brukade områdena av dagens
kyrkogård. Här finns bl.a. två gjutjärnshällar som ska ha flyttats ut från den gamla kyrkan och
placerats på kyr...

Läs mer i eget fönster