Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Överkalix kn, JOCK 18:1 JOCKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JOCKS KAPELL (akt.)
Norrbotten
Överkalix

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

JOCK 18:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Jocks kapell är en enkel träbyggnad med valmat sadeltak. Planen är rektangulär 16 x 8 m., entrén är placerad på långsidan. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. Taket täcks av lertegel. Den fristående, pyramidformade klockstapeln är byggd ovanpå än träpanelad bod.

Invändigt är kapellets väggar kläda med vitmålad masonit, likaså taket. Golvet är lagt av träbrädor.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998