Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Danderyd kn, KYRKAN 1 PETRUSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PETRUSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Danderyd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkorumsbyggnaden och en friliggande församlingsdel med två sammanbyggda huskroppar i vinkel bildar en plan förgård omgiven av ett sammanbindande, stolpburet skärmtak. Den högtbelägna gården är öppen mot söder med kyrkorumsentrén i sydvästra hörnet. Flacka, plåttäckta takfall. Såväl exteriör som det rektangulära kyrkorummets interiör har slammade, ljusgrå tegelväggar. I väster intill fondväggen ett brett korfönster från golv till tak.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990