Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KYRKTEGLET 1 S:T ERIKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0142-34

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T ERIKS KAPELL (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Gravkapell

KYRKTEGLET 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:t Eriks kapell uppfördes ursprungligen som bisättnings/gravkapell för Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 1911-13 och invigdes 1913. Arkitekt var A P Selling, som inte har ritat någon ytterligare byggnad för kyrkligt ändamål. Han har dock stått för ritningarna till några bostadshus i Stockholms innerstad under åren kring sekelskiftet 1900. Stora förändringar av kyrkorummet har ägt rum på 1930- resp 70-talet och 1994 flyttades kapellet till sin nuvarande plats.
S:t Eriks kapell fungerade ursprungligen som bisättnings/gravkapell till Stockholms stads al...

Läs mer i eget fönster

S:t Eriks kapell fungerade ursprungligen som bisättnings- och gravkapell till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som tidigare låg på platsen. De äldsta delarna av denna anläggning uppfördes under åren 1855–60 och kom att kallas ”Grubbens” efter de ursprungliga markägarna, från och med 1922 S:t Eriks sjukhus. Det lilla gravkapellet ersatte 1913 den s k kyrkflygeln.

Ursprungligen låg kapellet vid Agnegatans norra ände, strax väster om nuvarande Trygg-Hansas stora komplex. I början av 1970-talet var det rivningshotat. 1973 skänkte Landstinget det till Kungsholmens församling. På 90-talet revs många av de äldre sjukhusb...

Läs mer i eget fönster
År 1911 - 1913 Nybyggnad
Kapellet uppförs som bisättnings- och gravkapell för ”Grubbens”.
År 1973 - 1973 Ändring
Kungsholms församling får kapellet som gåva av Stockholms läns landsting. Kapellet byggs till med bl a sakristia. Ombyggnad varvid bl a porten, med sina glaspartier tillkommer, ”provisoriska bänkar från Jacobs församling” insätts och dörrar på ömse sidor om altaret ersätts av rundbågade öppningar. Takkronor deponeras från Stockholms stadsmuseum och en altartavla av Bror Hjort från Nationalmuseum. Sannolikt var det då det fristående altaret tillkom. Arkitekt Ulla Joneborg.
År 1994 - 1994 Flyttning
Kapellet flyttas till sin nuvarande plats och får i samband därmed sin källare och den absidformade utbyggnaden med hiss och trappa ned till källaren. Sannolikt tillkom stolarna då och Bror Hjorts altartavla ersätts med altarmålningen av Ebeling. Arkitekt Stockholm Konsult/Göran Bergqvist.