Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, KIKÅS 1:14 KIKÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1130.23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIKÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

KIKÅS 1:14

Historik

1885 upprättades en karta över en avsöndring från hemmanet Forsåker Nordgård inför utvidgning av en då befintlig begravningsplats, av oklar ålder.

Planen som togs fram för den nya begravningsplatsen var tidstypisk med alléer, regelbundna kvarter och ett centralt placerat bisättningskapell vilket kom att uppföras 1887. 1935 ersattes detta av ett nytt kapell. En klockstapel byggdes 1969.

Utvidgningar har skett på 1930-talet, 1975 och 1981.