Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, FLATMO 2:6 NORRGÅRDEN I FLATMO Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRGÅRDEN I FLATMO (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FLATMO 2:6

Historik

Hemmanet Flatmo nr 2 tillhörde de tre gårdar som fanns i byn när den geometriska kartan över byn upprättades år 1640. Gårdstomten ligger dock inte längre i sitt ursprungliga läge, utan flyttades någon gång efter storskiftet 1791. När flyttningen skedde är inte känt, men den nuvarande bebyggelsens starkt enhetliga karaktär tyder på att gården byggts upp på sin nuvarande plats under något av 1800-talets första decennier.
Gården är kringbyggd på tre sidor, med två boningshus i norr respektive öster. Den västra längan rymmer ladugård och andra ekonomiutrymmen i bottenvåningen, medan övre våningen innehåller vad som förefaller ha varit e...

Läs mer i eget fönster