Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, SKÄRGÅRDEN 2:90 STORJUNGFRUNS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORJUNGFRUNS FYRPLATS (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

SKÄRGÅRDEN 2:90

Historik

I början av 1830-talet beordrade Kungl. Maj:t Förvaltningen för sjöärendena att inkomma med förslag till förbättring av fyrar och sjömärken i landet. I de efterföljande planerna ingick bland annat en ny fyr på Storjungfrun, belägen söder om inloppet till Söderhamn. Huvudsyftet med fyren var att ge ledning för att undvika Västra Finngrundsbanken och de utanför Storjungfrun liggande grundklackarna. Dessutom skulle den underlätta angöring av farleden förbi Lilljungfrun till Söderarm.

Söderhamn har en vacker skärgård med omkring 500 öar. Den största av dem är Storjungfrun som ligger i den södra delen av skärgården. Det är en säregen ö, till största delen bevuxen med barrskog. Stränderna är på de flesta håll blockiga och otillgängliga men det finns en sandstrand och en fin klapperstensstrand på ön. Det finns även en mindre gästhamn.
Den äldsta bebyggelsen på Storjungfrun, ett par sjöbodar och öns kapell kan vara från 1600-talet. Det finns även ett par äldre fiskarstugor. På fyrudden finns nyare bebyggelse. Storjungfruns fyr byggdes 1839 enligt en dansk stenkolsbesparande konstruktion, den s.k. Löwenörns konstrukti...

Läs mer i eget fönster