Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, OTTENBY 1:2 LÅNGE JAN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0102413

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGE JAN (akt.), ÖLANDS SÖDRA UDDES FYRPLATS (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

OTTENBY 1:2

Historik

På samma sätt som för Paternosterskären fanns redan under 1700-talets första hälft planer på en ny fyr på Ölands södra udde. En vippfyr hade funnits där under kort tid på 1670-talet. Planerna aktualiserades på 1750-talet och ett fyrtorn av kalksten ritades av överintendenten Carl Cronstedt. Men projektet ansågs för dyrt och ärendet drog även här ut på tiden. Först under 1780-talets första hälft sattes arbetena igång i enlighet med Cronstedts ritningar. Efter vissa ritningsjusteringar under slutskedet av arbetet, då trapphuset på altanen togs bort, kunde fyren tändas 1785.

Fyrtornet med sina 42 meter är det näst högsta i Skandinavien och är ett av de äldsta fyrtornen i landet. Det uppfördes 1784-85 av arrendatorn på Ottenby kungsgård, Axel von Roxendorff, i samarbete med kapten-mekanicus vid amiralitetet i Karlskrona, Magnus Cosswa, adlad Anckarswärd. Ritning utfördes av C J Cronstedt 1759.
Materialet togs delvis från det närbelägna fiskeläget Kyrkohamns kapell. Ursprungligen eldades fyren med stenkol, från 1822 i en täckt lanternin. 1844-45 byggdes fyren om till linsfyr. Fyren ingår i det 1970 bildade naturreservatet i Ottenby.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller ...

Läs mer i eget fönster