Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norsjö kn, BASTUTJÄRN 1:27 M.FL. DAHLBERGSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAHLBERGSKA GÅRDEN (akt.)
Västerbotten
Norsjö

Jordbruk - Nybyggargård

Jordbruk - Nybyggargård

BASTUTJÄRN 1:27

BASTUTJÄRN 1:42

Historik

Det första nybygget i Bastutjärn upptogs år 1776. Dahlbergsgården blev den andra gården och uppfördes 1826 av bonden Jakob Johansson. Det förhållandevis stora bostadshuset, en så kallad dubbelkorsbyggnad, verkar redan från början blivit uppfört i timmer till två fulla våningar. Taket bör vid den tiden ha varit täckt av näver och takved. En ombyggnad av takkonstruktionen kan ha skett någon gång mot slutet av 1800-talet då byggnaden fick horisontellt lagda rotebrädor och takspån. Den nuvarande takplåten har tillkommit i sen tid och är lagd ovanpå ett äldre spåntak. Ursprungligen var sannolikt alla fönster småspröjsade som de äldre fö...

Läs mer i eget fönster