Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Robertsfors kn, NYBYN 47:1 TINGSHUSET I ÅNÄSET Ny sökning Tillbaka till sökning

99375SO

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSHUSET I ÅNÄSET (akt.)
Västerbotten
Robertsfors

Rättsväsende - Tingshus

Boställe och tjänstebostad - Boställe

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Boställe och tjänstebostad - Boställe

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

NYBYN 47:1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - På en höjd utmed huvudgatan i Ånäset, omgivet av en stor trädgårdstomt, ligger Nysätra tingslags tingshus. Efter en domsagoändring 1895 beslutades att Nysätra tingslag skulle slås samman med Bygdeås och Lövångers tingslag och hålla ting i ett och samma hus. Lövånger protesterade mot beslutet som innebar att de tvingades lämna sitt fullt dugliga tingshus. Så blev det i varje fall, och 1896 låg ritningarna färdiga. Det dröjde dock fram till 1905 innan förhandlingarna kunde föras i det nya huset.

Ånäset var tingsställe fram till 1982. I maj 1985 bildades "Stiftels...

Läs mer i eget fönster

Byggnaden uppfördes efter ritningar av Umeåarkitekten C F Sandgren, daterade 1896, för Nysätra nybildade tingslag. Den är uppförd av timmer i två våningar med förhöjt mittparti markerande tingssalens plats. Fasaderna är klädda med liggande panel med detaljrika omfattningar, listverk mm, allt målat i ljustgult och vitt. Det valmade taket är klätt med plåt samt överst krönt av en takryttare. Uthuset i en våning har samma fasadbehandling och plåttak; det inrymde ursprungligen arkiv och häkte. Efter tingställets indragning inköptes tingshuset av Robertsfors kommun som i sin tur överlåtit det på en stiftelse med målsättning att bevara ti...

Läs mer i eget fönster