Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, VISINGSBORG 3:1 KUNGSLADORNA I VISINGSÖ KRONOPARK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSLADORNA I VISINGSÖ KRONOPARK (akt.)
Jönköping
Jönköping

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

VISINGSBORG 3:1

Historik

Kungsladorna utgjordes ursprungligen av fyra längor som bildade en kringbyggd gård. Av dessa är den norra längan, som uppfördes 1729 till "oxhus och logelada" och den östra längan, som uppfördes 1732 till "stall och foderlada", bevarade. Byggnaderna är uppförda i korsvirke. Från omkring 1860 användes den norra längan som barklada, där ekbark från Visingsös ekplanteringar förvarades. Den östra längan restaurerades1937 och användes som ladugård. Byggnaderna har tidigare kallats "Ryssladorna" efter en felaktig föreställning att de skulle ha byggts av ryska krigsfångar under ledning av Erik Dahlbergh.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsmi...

Läs mer i eget fönster