Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, BÖLEGÅRD 5 BÖLE ÖVERSTELÖJTNANTSBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖLE ÖVERSTELÖJTNANTSBOSTÄLLE (akt.)
Västerbotten
Umeå

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

BÖLEGÅRD 5

Historik

Manbyggnaden uppfördes 1761, sannolikt i enlighet med mönsterplan i 1694 års boställsordning. Den lades på samma plats som det överstelöjtnantsboställe som uppfördes för Västerbottens regemente år 1696. Böle tjänade som militärboställe fram till 1897. Manbyggnaden är en timrad envåningsbyggnad med frontespiser och brutet tak täckt med spån. Fasaderna är klädda med locklistpanel och rödfärgade. Genom flera ombyggnader, varav en relativt omfattande år 1866, har exteriören förändrats åtskilligt; bl a var taket från början ett sadeltak. Den nuvarande balkongen, buren av fyra kolonner, härrör från en ombyggnad 1934. I byggnadens västra d...

Läs mer i eget fönster