Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Robertsfors kn, RATAHAMN 1:3 TULLGÅRDEN I RATAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TULLGÅRDEN I RATAN (akt.)
Västerbotten
Robertsfors

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

RATAHAMN 1:3

Historik

Huset är uppfört 1861 efter en ritning av A Gadelius. Det är byggt av timmer till en och en halv våning på sockel av tuktad natursten. I mitten av huset ligger förstuga och därinnanför en stor sal samt matrum. Från entrén räknat ligger köket och kökskammaren på vänstra sidan (mot norr) och vaktrum, tullkammare och förmak ligger till höger (mot söder).
Tullhuset är mycket oförändrat både exteriört och interiört. Överensstämmelsen med originalritningen från 1860 och fotografier från 1897 är mycket god. Den ursprungliga rumsindelningen är till allra största delen kvar i bottenvåningen, likaså de flesta snickeridetaljer, golv och fönste...

Läs mer i eget fönster