Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, GRIPSHOLM 4:109 M.FL. GRIPSHOLMS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00464

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRIPSHOLMS SLOTT (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Slott och herrgård - Riksfäste

Försvarsväsende - Riksfäste

GRIPSHOLMS SLOTT 1:1

GRIPSHOLM 4:109

Historik

Slottets ursprung är den borg, som Bo Jonsson Grip lät uppföra under 1300-talet och som var färdigbyggd 1383. Delar av den äldsta borgen finns bevarad i det fyrkantiga tornet (tornkrönet) i nordväst och längorna intill vid yttre borggården. Under 1400-talets början inlöstes egendomen till kronan. Borgen brändes 1434 i samband med Engelbrekts befrielsekrig.
Slottet fick sitt nuvarande utseende efter omfattande byggnadsarbeten som påbörjades under ledning av Henrik von Cöllen. Anläggningen fullbordades under 1570-talet då bl a Hertig Karls kammare, Kungens sängkammare och Prinsens studerkammare tillkom.
Vissa om- och tillbyggnader s...

Läs mer i eget fönster