Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, DROTTNINGHOLM 1:57 DROTTNINGHOLM, LILLA SKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGHOLM, LILLA SKOLAN (inakt.)
Stockholm
Ekerö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Skola

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Skola

DROTTNINGHOLM 1:57

Historik

Lilla skolan ligger på Drottningholmsmalmen och tillhörde tidigare byggnadsminnesmärket Drottningholm. Byggnaden är troligen uppförd kring sekelskiftet 1800. På änkedrottningen Desiderias initiativ inrättades byggnaden 1846 till småskola. Den är numera åretruntbostad. Huset är en låg envåningsbyggnad med inredd vind, uppförd av timmer och klädd med gulmålad locklistpanel. Det brutna taket med valmade gavelspetsar är täckt med svart plåt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISB...

Läs mer i eget fönster