Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, FRÖVI 4:2 FRÖVI ÖVERSTEBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖVI ÖVERSTEBOSTÄLLE (akt.)
Västmanland
Västerås

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

FRÖVI 4:2

Historik

Frövi utsågs till översteboställe 1691. Den nuvarande manbyggnaden uppfördes 1814. Huset var ursprungligen rött men gulmålades omkring 1830.
Flygelbyggnaderna, som ännu är rödfärgade, är några år äldre än manbyggnaden.
Trossboden uppfördes vid 1700-talets mitt i två våningar och på stolpar enligt dåtida föreskrifter för kompanichefs boställe.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X