Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nacka kn, SICKLAÖN 14:1 STORA NYCKELVIKEN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd967414

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA NYCKELVIKEN (akt.)
Stockholm
Nacka

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

SICKLAÖN 14:1

Historik

Stora Nyckelviken har som helhet ett betydande kulturhistoriskt värde som exempel på ett representativt och välbevarat lantställe från 1700-talets mitt. Den gamla bebyggelsens samspel med bevarade lantliga landskapet är också av stor betydelse. Härtill kommer att huvudbyggnadens fasta inredning från 1740- och 1760-talen är av stort intresse som exempel på den tidens inredningsstil.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1989-08-25, Dnr 11.392-7-86