Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, LÄNNA-PENNINGBY 1:4 PENNINGBY SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

ND920920/073

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PENNINGBY SLOTT (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

LÄNNA-PENNINGBY 1:4

Historik

Godset Penningby är känt sedan 1339. Den till sin huvuddel ännu kvarstående borganläggningen med två diagonalt placerade runda hörntorn - av vilket det ena inrymmer en stor brunn - är uppförd på en strategiskt lämplig plats invid Penningbyån, som under medeltiden och tidigare var en viktig vattenled från Östersjön till det inre av Uppland.
När borgen uppfördes är omtvistat. Enligt en uppfattning är det centrala partiet byggt som ett s k fast hus vid 1400-talets mitt eller 1500-talets början och tornen tillfogade vid 1500-talets mitt. En annan uppfattning gör gällande att även det sydvästra tornet tillhört denna ursprungliga anläggn...

Läs mer i eget fönster