Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, GRISSLEHAMN 1:1 M.FL. POSTGÅRDEN I GRISSLEHAMN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
POSTGÅRDEN I GRISSLEHAMN (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Kommunikation - Posthus och poststation

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Kommunikation - Posthus och poststation

GRISSLEHAMN 1:1

GRISSLEHAMN 1:2

Historik

Förr spelade Grisslehamn stor roll både som postort, tullstation och militärförläggning. Från den lilla hamnen mellan gamla posthuset och den s.k. Borgen utgick posttrafik till Åland. Posthuset, ämnat som post- och värdshus, uppfördes 1755-56, troligen efter ritning av C F Adelcrantz. Det är en envånig stenbyggnad under högt, brutet tak. En veranda med ovanpåliggande altan tillbyggdes 1897. Till posthuset hör två par flyglar, ett par i sten och ett par i timmer. På en höjd ovanför hamnen finns den av Kronan år 1811 uppförda Borgen, en stenbyggnad med två frontespiser och brutet tak, använd som militärförläggning till 1869. Norr om p...

Läs mer i eget fönster