Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härryda kn, RÅDA 1:6 RÅDA SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDA SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Härryda

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

RÅDA 1:6

Historik

Den invid Rådasjön belägna herrgården består av en tvåvåning manbyggnad och två envåniga flyglar, samtliga byggda av timer och klädda med panel och försedda med låga valmtak. Byggnaderna uppfördes 1772 av direktören för Ostindiska kompaniet, Martin Törngren, troligen efter ritningar av dennes svåger, arkitekten William Chambers. Till gården hör ett antal ekonomibyggnader, bland vilka märks två rödmålade magasin, troligen från 1600-talet. I parken finns vidare en ruin uppförd vid 1800-talets början.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och ...

Läs mer i eget fönster