Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, NORR ENBY 1:45 SORUNDA HEMBYGDSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SORUNDA HEMBYGDSGÅRD (akt.), NORRA ENBY GÅRD (inakt.)
Stockholm
Nynäshamn

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

NORR ENBY 1:45

Historik

Manbyggnaden är en timrad, panelad enkelstuga i två våningar under sadeltak och med en senare tillbygd förstuga. Till gården hör en timrad och panelad stuga, uppförd under 1800-talet och tillbyggd i sen tid, samt ett timrat magasin med portlider. "Gästabudssalen" i manbyggnadens övre våning har ett tredingstak med välbevarad målad dekor i senkarolinsk stil, daterat 1750. Taket hörde troligen ursprungligen till undervåningen och flyttades dit då huset påbyggdes, sannolikt under 1800-talets förra del. Nedervåningen är mera förändrad, men har sannolikt ursprunglig rumsindelning.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över by...

Läs mer i eget fönster