Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, LANDSORT 1:1 LANDSORTS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDSORTS FYRPLATS (akt.)
Stockholm
Nynäshamn

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

LANDSORT 1:1

Historik

År 1666 gjordes en mindre utredning om uppförande av en fyr på Landsort. Men först 1669 utfärdades ett kungligt brev om upprättande om en fyr på platsen. Privilegiet att uppföra och driva den gavs Johan van der Hagen. Först planerades en stenkolsfyr men sedan övergick planerna till ett trätorn med lanternin och speglar. Fyren provfyrades den 2 september 1678. Det konstaterades att den då syntes omkring tre och en halv mil till sjöss.
Den 17 september 1686 brann fyren ner . Året därpå slöt Johan van der Hagens änka, Margareta, ett nytt kontrakt med kronan om uppförande av en ny fyr av sten för stenkolseldning. Ett runt torn av natur...

Läs mer i eget fönster

Den avlånga kronoholmen Öja ligger i nord-/sydlig riktning i södra delen av Stockholms skärgård. Hela ön av ägs av staten och förvaltas sedan 2000 av Statens fastighetsverk. Ett 30-tal personer är bofasta året runt på ön. På ön finns ett 80-tal arrenden, både för bofasta som för sommargäster. Den största delen av bebyggelsen finns i Storhamn, fyrplatsen ligger i den södra delen av ön.

Staten köpte in ön 1839 då även det sista jordbruket på ön lades ner. Den statliga verksamheten har bestått av lots, tull, fyr och telegrafi. Lotsverksamheten på Öja har gamla anor och hör till de äldsta i landet. Under 1900-talet ökade den statliga...

Läs mer i eget fönster

På Landsort avsattes ett naturvårdsområde 1985, bland annat med bestämmelser om förbud för uppförande av nya byggnader. För Storhamn antogs 2000 en detaljplan med bevarandeinriktning för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på ön.