Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, TORSBORG 1:7 M.FL. TORSBORGS ÅNGBÅTSBRYGGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSBORGS ÅNGBÅTSBRYGGA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Kommunikation - Brygga - Ångbåtsbrygga

Kommunikation - Brygga - Ångbåtsbrygga

TORSBORG 1:7

TORSLUNDA S:1

Historik

Torsborgs ångbåtsbrygga vid Skofjärden härrör från sekelskiftet 1900. Ångbåtstrafiken Uppsala-Sigtuna-Stockholm var vid denna tid mycket livlig. Sträckan, som fortfarande har sommartrafik, var tidigare en viktig kommunikationsled för transport av såväl människor som gods.
Ångbåtstrafiken bildar en viktig epok i områdets kulturhistoria. Den har påverkat bebyggelselokalisering m m. Bryggan vid Torsborg byggdes samtidigt som de första husen i området. Den är gediget byggd med en väl tilltagen stenkista. Den har en överbyggnad som innehåller badhytter och vänthall och har portik med namn och flaggstång.
Ångbåtsbryggan med sin byggnad ...

Läs mer i eget fönster