Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sotenäs kn, ÅBY 2:1 ÅBY SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

CC000194

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅBY SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Sotenäs

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

ÅBY 2:1

Historik

Åby omnämns redan 1307. Efter att ha ägts av olika stormän blev gården 1631 kronogods men såldes 1648 till översten Johan Fricks, som 1655 fick säterirättigheter. Sex år senare sålde Fricks gården till den kraftfulla fru Margareta Huitfeldt och Åby blev därmed en av huvudgårdarna i det av henne skapade stora godskomplexet.
Fru Margareta testamenterade efter sin son Ifver Dyres död 1663 sina egendomar till en stipendieinrättning vid Göteborgs gymnasium, vars avkastning skulle bekosta studierna för begåvade men medellösa ynglingar från Bohuslän. Under de närmaste tre århundradena sköttes godset av arrendatorer. År 1975 förvärvades går...

Läs mer i eget fönster