Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, RESIDENSET 2 RESIDENSET I VÄNERSBORG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESIDENSET I VÄNERSBORG (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Boställe och tjänstebostad - Residens

Boställe och tjänstebostad - Residens

RESIDENSET 2

Historik

Efter kungligt beslut 1642 flyttades den gamla staden Brätte från sin plats längst in i Vänerns sydligaste vik till Säteriet Huvudnäs ägor. Staden fick namnet Vänersborg och blev 1690 residensstad för landshövdingen.
Den äldsta delen av residensbyggnaden uppfördes 1754 efter ritningar av Carl Hårleman.
Efter en förödande stadsbrand 1834 lades också en del av den gamla rådhustomten till residenstomten. Residenset fördubblades under 1840-talet vid en om- och tillbyggnad efter ritningar av P Wallström och C G Blom Carlsson. De två flygelbyggnaderna har uppförts efter Kungl. Maj:ts beslut den 29.5.1942.

KÄLLOR: Förteckning över byggna...

Läs mer i eget fönster