Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY MUSÉET 1 M.FL. GOTLANDS FORNSAL Ny sökning Tillbaka till sökning

f0107915

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTLANDS FORNSAL (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Hantverk och manufaktur - Bränneri

Hantverk och manufaktur - Bränneri

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

VISBY MUSÉET 1

VISBY MUSÉET 2

Historik

KVARTERET MUSEET - Kvarteret Museet är placerat i det område som under medeltiden utgjorde stadens kärna och handelscentrum. Det är kvadratiskt till formen och gränsar till Strandgatan i väster, Dubbens gränd i norr, Mellangatan i öster samt Brännerigränd i söder. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde Museet Strandrotens andra kvarter med tomtnummer 6.
Under medeltiden var kvarteret uppdelat i tre långsmala kvarter genom två gränder, som löpte i öst-västlig riktning. De tre kvarteren var tätbebyggda med stenhus. Medeltida murverk till flertalet rivna byggnader bör ännu vara bevarade under mark. Två sammanbyggda stenhus...

Läs mer i eget fönster