Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, LUNNA 11:5 METODISTKAPELLET BETHEL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
METODISTKAPELLET BETHEL (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Frikyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Frikyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LUNNA 11:5

Historik

Metodistkapellet Bethel i Vallda är en av landets äldsta frikyrkobyggnader, och en av de första i Sverige inom metodismen. Vallda och Släp i norra Halland kom att bli ett av metodismens tidigaste fästen i Sverige. Kapellet är mycket välbevarat och i stora delar i ursprungligt skick sedan det uppfördes 1872.
Kapellet är beläget på en bergshöjd sydväst om Vallda kyrkby. Det är uppfört av timmer och klätt med locklistpanel. Knutlådorna är inklädda och bildar tillsammans med enkla dekorativa träpilastrar en symmetrisk indelad fasad. De höga fönstren är målade i engelskt rött och fasaden i ljusgult. Sadeltaket är relativt flackt och täck...

Läs mer i eget fönster