Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, KRAPPERUP 19:1 KRAPPERUPS BORG Ny sökning Tillbaka till sökning

Krapperups slott 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRAPPERUPS BORG (akt.)
Skåne
Höganäs

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

KRAPPERUP 19:1

Historik

Efter nordiska sjuårskrigets fred 1570 ersattes Krapperups skövlade, medeltida sätesgård med en för senare delen av 1500-talet typisk borganläggning bestående av huvudlänga, två lägre fasta flyglar och på fjärde sidan en mur. I sitt nuvarande skick är borgen starkt präglad av genomgripande restaurerings- och ombyggnadsarbeten under 1600- och 1700-talen. I mitten av 1700-talet revs mittlängans tredje våning och försågs med högt valmtak. Gårdsfasadens mittrisalit tillkom samtidigt. Södra flygeln byggdes om på 1670-talet, medan norra flygeln vid 1700-talets mitt ersatte en äldre korsvirkeslänga. Slottet omges av en vallgrav. Huvudlänga...

Läs mer i eget fönster