Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, ISALA 18:1 ISALA KUNGSLADA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ISALA KUNGSLADA (akt.)
Dalarna
Falun

Jordbruk - Bondgård

Kultur och nöjesliv - Monument

Jordbruk - Bondgård

ISALA 18:1

Historik

Isala Kungslada kan av timringstekniken dateras till senmedeltiden. Den har därefter ombyggts vid flera tillfällen och nytt timmer har ilappats.
Isala lada "hittades" vid den inventering av fornsaker och minnesmärken, som regeringen genom biskopar och landshövdingar påbjöd 1666. Ladan förknippads med Gustav Vasas äventyr i Dalarna och förklarades 1668 som riksmonument. Under 1700-talet restes vid ladan en minnessten i porfyr.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Läs mer i eget fönster

Isala kungslada är av senmedeltida ursprung. 1520 ägdes den enligt traditionen av Sven Elofsson i Isala, en av tre Svärdsjöbönder, som hjälpte Gustav Vasa att gömma sig undan danskarna. Under sin vistelse skall Gustav Vasa ha deltagit i tröskningen i ladan. Gustavs flitiga tröskande i Dalarna kanske kan ses som ett uttryck för hans vilja till samarbete med bönderna, antingen tröskandet verkligen har skett eller är en sägen.
1666 rapporterade kyrkoherden i Svärdsjö att Isala lada var i dåligt skick. Gårdens ägare var fattig och hade inte råd att reparera tröskladan. Hade inte Dalarnas muntliga tradition råkat väcka fornvårdens intr...

Läs mer i eget fönster