Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, HERRSÄTTER 1:1 HERRSÄTERS KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERRESÄTERS FD MAJORSBOSTÄLLE (akt.), HERRSÄTERS KUNGSGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

HERRSÄTTER 1:1

Historik

Herresäter (Häradssäter, Herrsätter) är känt sedan 1400-talets slut, då det ägdes av en medlem av ätten Bese. År 1607 fick Erik Jöransson (Ulfsparre) godset i förläning. En huggen sten med ätten Ulfsparres vapen samt en vindflöjel med årtalet 1616 tyder på att byggnadsverksamhet ägt rum vid denna tid. Efter reduktionen indelades gården som majorsboställe vid andra livgrenadjärregementet, från 1833 disponerat som 1:e majorsboställe.
Huvudbyggnaden är uppförd av spritreveterat och vitkalkat timmer, i en våning under tegeltäckt sadeltak med en halvrund takkupa mitt på huvudfasaden. Omfattningarna är profilerade och gråfärgade. Byggnade...

Läs mer i eget fönster

Herrsäter nämns som gård redan på 1300- och 1400-talen, och blev kungsgård 1597. Gården
förlänades till Erik Jöransson (Ulfsparre) 1607. Det finns inga uppgifter om hur den äldre
gården sett ut. De fysiska byggnadslämningar som finns är en huggen sten med Ulfsparres
vapen och den vindflöjel med årtalet 1616 som sitter på flygelbyggnaden. Gården drogs in
till kronan vid reduktionen 1684. Detta skedde i samband med att Karl XI genomförde en
systematisk reduktion över hela landet då adeln tvingades återlämna kungliga förläningar.
Med den mark kronan drog in organiserades ett nytt boställesystem för det yngre
Indelningsverket. Hö...

Läs mer i eget fönster