Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Simrishamn kn, STRÄNTEMÖLLA 1:2 STRÄNTEMÖLLA KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

D203237

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÄNTEMÖLLA KVARN (akt.)
Skåne
Simrishamn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

STRÄNTEMÖLLA 1:2

Historik

Sträntemölla kvarn nämns tidigast på 1300-talet. Gården kom i domänverkets ägo 1942 och kvarnen var i drift fram till 1969. Kvarnbyggnaden, är uppförd av gråsten i två våningar under tegeltak, enligt inskriftstavla uppförd 1856 men delar av en äldre kvarnbyggnad ingår och kan iakttas inifrån. Kvarnen restaurerades 1978, då den maskinella utrustningen rekonstruerades med användande av bevarade originaldelar. Byggnaden är sammanbyggd med ett bostadshus, uppfört som mjölnarbostad, i korsvirke i två våningar 1749. Bostadshusets interiör förändrades helt invändigt på 1970-talet, då det inreddes för fritidsändamål. Ett Bostadshus av delvi...

Läs mer i eget fönster