Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KRUBBAN 18 KV KRUBBAN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd980511

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (inakt.), KV KRUBBAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Bostadsbebyggelse - Malmgård

Utbildning och vetenskap - Museum

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

KRUBBAN 18

Historik

På 1600- och 1700-talen anlades malmgårdar runt Stockholm. De ägdes av adelsmän och välsituerade borgare som sökte en lantlig miljö i närheten av staden.
I det nuvarande kvarteret Krubban fanns på 1600-talet två malmgårdar. Den ena ägdes av Magnus Gabriel de la Gardie. I samband med gaturegleringen enligt stadsplanen 1640 tvingades Gabriel Gabrielsson Oxenstierna att avträda sin tomt vid Stora Nygatan i Gamla stan och fick istället tomten intill de la Gardies. Där uppförde han en mindre gård. Gabriel Gabrielsson Oxenstierna var gift med Brita Kurck, som utvecklade gården genom att bl.a. bygga en kvarn på det berg, som man fortfarand...

Läs mer i eget fönster

Kvarteret består av tre delar som representerar tre olika tidsskeden. Oxenstiernska
malmgården med rötter i 1600-talet och bevarad arkitektur och vegetationsstruktur från 1700-
talet representerar en tid då Ladugårdsgärdet fortfarande var det nära omlandet till staden,
men som började användas av stadsborna. Kaserner, stall och övriga funktionsbyggnader för
Kungl. Livgardet till häst utgör nästföljande tidsskikt. De centrala delarna stod färdiga 1817
och representerar en utveckling sedan 1600-talet där Ladugårdsgärdet använts för militära
ändamål.

När kvarteret var fullt utbyggt flankerades exercisplan av Roseliuska bostads...

Läs mer i eget fönster