Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, UTANÖ 3:55 HEMSÖ FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEMSÖ FÄSTNING (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Försvarsväsende - Fästning

Försvarsväsende - Fästning

UTANÖ 3:55

Historik

Hemsö batteri 1 anlades 1953 till försvar av Härnösands hamn och Ångermanälvens mynning. Det består av en centralanläggning varifrån gångar är utsprängda till tre pjäsplatser. Batteriet är bestyckat med sex Bofors-tillverkade 15,2 cm kanoner m/51 i dubbellavettage, i torn. 1984 moderniserades batteriet med ett modernare luftförsvar, lvsystem 75 och ny radar. Till batteriet hör också truppbefästningar för närförsvaret.
Byggnadsminnet omfattar batteriet i dess helhet med tillhörande truppbefästningar, mätstation och luftförsvarsanordningar.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter för Hemsö fästning, Batteri 1, 1998-03-23.

Från slutet av 1800-talet fanns tankar på behovet av en fästning vid den djupa mynningsviken till Ångermanälven som stöd för flottans rörelser i dessa vatten. 1914 års försvarsbeslut innebar ett anläggande av Hemsö fästning och Luleå kustposition samt uppsättande av Hemsö kustartillerikår. Detta gjordes med tanke på att skydda det ekonomiskt och militärt viktiga inloppet till Ångermanälven. En örlogsdepå skulle finnas i Ådalen och en docka byggdes i Gustafsvik. Först under 1920-talet började planerna förverkligas.
1916 påbörjas befästningsarbetena på Hemsön. Arbetet på batteri Dalom på den norra delen av Hemsön fortsatte och batt...

Läs mer i eget fönster