Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 1:129 M.FL. BODENS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0001214

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODENS FÄSTNING (akt.)
Norrbotten
Boden

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

BODEN 1:129

PAGLA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

BODENS GARNISON 2:1

BODEN 1:157

BODEN 1:158

Historik

Bodens fästning anlades som spärr mot fientliga angrepp och stöd för arméstyrkorna i norr. Den fortifikatoriska delen av fästningen, i dess äldsta del, anlades 1900-1910, bestående av fem fort med kompletterande flankeringsbatterier. Forten, avsedda att samverka, är grupperade som en gördelfästning runt staden, landets enda byggda gördelfästning. Varje forts kärnanläggning är omgiven av en bred och djup, sprängd grav med flankeringskaponjärer i kontrescarpen. I kärnanläggningen finns alla för besättningen nödvändiga utrymmen. Från kärnans centralrunnel, via trappor, nås de skilda kanontornen. I anslutning till varje fort finns också...

Läs mer i eget fönster


Då malmen, skogen och vattenkraften snabbt blev viktiga för hela rikets ekonomi och välståndsutveckling var det naturligt att det militära intresset för Norrbotten ökade. Svenska politiker såg också med oro på de finska järnvägar som byggdes ut norrut, och som planerades nå Torneå nära svenska gränsen. Detta järnvägsnät skulle kunna underlätta en rysk storskalig invasion. Frågan om ett fast försvar i Norrbotten började debatteras. 1885 lades en motion fram i riksdagen om uppförande av befästningsverk och andra militära åtgärder. Fem år senare lades ett betänkande fram av neutralitetskommittén. Betänkandet innehöll förslag till fas...

Läs mer i eget fönster